News

Kedrafest 2017
Friday, 04. May 2018 :: 22:43
Category: Koolitused

Kedrafest 2018


 

Ta tuleb taas,  augustikuu teisel pühapäeval ja Uhti kõrtsi õuel.

*************************************************************************

Toimumise koht ja aeg: 12.08.2018 Uhti Valge kõrts, Tartumaa, Kambja vald

Potikedral treimise võistluse juhend Uhti kõrtsinõu 2018 tiitlile.

Posted by: ailipalm

T I N G I M U S E D
Iga osaleja saab soovitud koguses savi, et treida kõrtsinõu, mille mahutavus peale kõrgkuumuspõletust oleks 1toop ehk 4 kortlit ehk 4x0,3074l (19. saj mahuühik). Mahutavus 1 toop tuleb tähistada nõu sees joonega. Selle puudumisel loetakse toobimõõduks triiki täis võistlustöö. Võib kasutada kaasavõetud abivahendeid (keraamiku töövahendeid, fööni, mõõdusirklit, kaalu jne.) Aega võistlustöö tegemiseks on täpselt 1,5 tundi; peale seda lähevad tööd hindamisele. Võistlusülesande teostamisel tuleb arvestada, et mahutavuse 1 toop peab nõu saavutama peale õhukese läbipaistva glasuuriga kaetud eseme kõrgkuumuspõletust. Võimalusel ja kokkuleppeliselt saab kasutada kohapealolevaid potiketrasid (2 tk). Võistlustööd jäävad korraldajatele ning võetakse igapäevaselt Uhti kõrtsis kasutusse.

HINDAMINE
Publikupreemia määratakse visuaalse vaatluse põhjal. Püütakse ära arvata, milline võistlusnõu võiks peale glasuuripõletust mahutada täpselt 1 toobi õlut (ilma vahuta). Milline anum kõige täpsemaks arvatakse s.t., mis kõige rohkem hääli saab, kuulutatakse võidutööks. Kõige rohkem punkte kogunud töö kuulutatakse RAHVATOOBIKS 2018.
Žürii hindab ja annab preemiad välja kahes etapis:
I etapp - visuaalne vaatlus võistluspäeval
1) mahutavuse hindamine visuaalse vaatluse põhjal (millise nõu mahutavus peale kõrgkuumuspõletust võiks olla lähim mahutavusele 1toop ehk 4 kortlit ehk 4x0,3074l. Züriil tuleb arvestada kahanemisprotsendiga.
2) Funktsionaalsust - kõige kõrtsilikum nõu, sobivaim Uhti Kõrtsis kasutamiseks
3) Loomingulisust (huvitav kuju, rahvusmustrite kasutus jne)
II etapp - mahumõõtmine peale kõrgkuumuspõletust vedeliku sissevalamise teel 2018. aasta Mardilaadal. Avalikkuse ees valatakse 1 toop vett mõõdetavasse nõusse. Milline nõu on kõige lähemal mahutavusele 1 toop (võib olla veidi alla või üle 1 toobi), on võitja.
Züriisse kuuluvad: Kambja valla, Eesti Rahvakunsti- ja Käsitöö Liidu esindajad ja keraamik.

A U H I N N A D
Võistluspäeval väljaantav publikupreemia täpseima mahutavuse eest (visuaalse vaatluse põhjal).
Võistluspäeval žürii poolt väljaantavad preemiad:
1) preemia täpseima mahutavuse eest (visuaalse vaatluse põhjal)
2) funktsionaalsusepreemia
3) loomingulisuse preemia

Peapreemia ja tiitel Uhti kõrtsinõu 2018 antakse välja peale võidutööde põletust 2018. aasta Mardilaadal. Võitja saab täpseima toobimahuga kõrtsinõu eest võiduanumatäie kõrtsijooki, hõbedast kõrtsiraha ja 10 pakki savi.

Žüriil on õigus preemiaid ümber jagada või jätta välja andmata.

LISAINFO: tel 53428659
VÕISTLUSELE REGISTREERIMINE: aili.palmile@gmail.com

Previous page: Contact    Next page: Trainings 

sitemap