Uudised

Kedrafest 2017
kolmapäev, 03. märts 2010 :: 10:45
Kategooria: Koolitused

Koolitused mittetulundusühendustele


SA Tartu Ärinõuandla korraldab mittetulundusühendustele kaks 2-päevast koolitust.
1) Raamatupidamisest ja maksudest MTÜ-le, 8-9.märtsil
2) Kogukonnatooted ja –teenused kui väljakutse ja võimalus MTÜ-le, 8-9.aprillil

Postitas: ailipalm

SA Tartu Ärinõuandla korraldab mittetulundusühendustele 2-päevase koolituse teema, Kogukonnatooted ja –teenused kui väljakutse ja võimalus MTÜ-le“
Aeg: 8.-9.aprill 2010 kell 10.00 – 16.00
Koht: Tartu Puuetega Inimeste Kojas (Rahu 8 , Tartu)
Koolitaja: Eha Paas ja Margit Kool Liikumine Kodukant Koolituskeskusest
Koolituse jooksul uurime: Millised on võimalused omatulu teenimiseks mittetulundusühendustel? MTÜ tooted ja teenused – mis need on? Milline kasutegur on nendel MTÜ-dele? Mida see endaga kaasa toob organisatsiooni asjaajamises? Isiklike ja organisatsiooni ressursside kaardistamine. Ideede genereerimine. Kuidas kujundada sobivaid tooteid ja teenuseid? Äriplaan ja finantsprognoosimine – kuidas neid teha? Kogukonnatoodete ja –teenuste hinnakujundus. Kogukonnatoodete ja –teenuste mainekujundus.

Koolitus on tasuta!
Koolitusele registreerimiseks palun saada oma motivatsioonikiri e-posti aadressile: mariina.laineste@tartu.bas.ee. ,täiendav informatsioon : tel. 7366 305 või 58 057 268
Koolituse korraldamist toetab EAS, Siseministeerium ja EL Euroopa Sotsiaalfond

SA Tartu Ärinõuandla korraldab mittetulundusühenduste juhtidele ja raamatupidajatele 2-päevase koolituse teemal „ Raamatupidamisest ja maksudest MTÜ-le“

Aeg: 8.-9.märts 2010 kell 10.00 – 16.00
Koht: Tartu Puuetega Inimeste Kojas (Rahu 8 , Tartu)
Koolitaja: Saima Mänd

Koolituse sisu:
Raamatupidamise korraldamise põhinõuded, sise-eeskirjade koostamine, finantsaruannete koostamine, maksud ja maksusoodustused, deklareerimine, majandusaasta aruande koostamise üldpõhimõtted ja nõuded informatsiooni esitlusviisile, aruande kinnitamine ja esitamine.
Teemade teoreetiline käsitlus põimub praktiliste ülesannete ja juhtumite analüüsiga. Praktilise ülesande käigus koostatakse raamatupidamise aastaaruande neli põhiaruannet (bilanss, tulude-kulude aruanne, rahavoogude aruanne, netovara muutuste aruanne).

Koolitus on tasuta!
Koolitusele registreerimiseks palun saada oma motivatsioonikiri e-posti aadressile: mariina.laineste@tartu.bas.ee ,täiendav informatsioon : tel. 7366 305 või 58 057 268
Koolituse korraldamist toetab EAS, Siseministeerium ja EL Euroopa Sotsiaalfond

 

Eelmine leht: Kontakt    Järgmine leht: Koolitused 

sisukaart