Uudised

Kedrafest 2017
kolmapäev, 10. märts 2010 :: 11:59
Kategooria: Koolitused

Tartu Maanaiste Liidu tikandikonkurss.


Tartu Maanaiste Liit kuulutab välja konkursi
TEEME OMA TIKANDI
Toimumise aeg 15. VEEBRUAR – 28. APRILL 2010
Konkursil  osalema oodatakse Tartu ja Tartumaa käsitöötegijaid.

Postitas: ailipalm

Konkursil on kolm alateemat:

  • KODUTEKSTIILID (vaibad, padjad, tekid jne)
  • TIKAND KANTAVAL KOMBEL (seljas, peas, jalas jne)
  • VABA TEEMA (suveniirid jm)

Konkursi tingimused:

  • Üks autor võib ühele alateemale esitada kõige rohkem 5 tööd
  • Töö ei tohi olla varem esitletud või avaldatud, muudel konkurssidel osalenud
  • Eelistatud on naturaalsed materjalid
  • Töö võiks olla kohatundlik
  • Töö võib kanda ka TML-i või mõne selle liikmesseltsi logo, olla n.ö organisatsiooni reklaamiks
  • Hindamisel arvestatakse töö ideed, aga ka teostuse korrektsust ning leidlikkust

Konkursi eel korraldatakse osaleda soovijatele õppepäevi

Parimad tööd pannakse välja maikuus TML-i pidulikul emadepäevakoosviibimisel Vanemuise väikeses majas.
Konkursi auhinnafond on esemeline (käsitöölistele tarvilised vahendid ja materjalid).
Žürii jätab endale õiguse preemiate jagamisel muudatuste tegemiseks auhinnafondi piires.
Eraldi võidakse premeerida näiteks nutikat vaibaideed, mida ei ole võimalik liigitada ühegi määratud alateema alla, või iseäranis leidlikku materjalikasutust vms.

Märgusõnaga varustatud (kinnitada töö külge) võistlustööd palutakse esitada hiljemalt 28.aprilliks TML-i käsitööprojektide juhi Sirje Zujeva kätte. Juurde peaks olema lisatud selle töö saamise lugu (materjal, idee, teostus, seotus kohaga, materjali valiku põhjendus vms, samuti autori enda arvamus, millisesse alateemasse ta oma võistlustöö liigitaks) ja kinnine ümbrik, milles on üles tähendatud autori nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress.

Pärast 28.aprilli laekunud tööd konkursil ei osale.
NB! Sirje Zujeva telefoninumber on 551 4038!

Eelmine leht: Kontakt    Järgmine leht: Koolitused 

sisukaart