Uudised

Kedrafest 2017
teisipäev, 06. aprill 2010 :: 22:58
Kategooria: Koolitused

Internetiturundusest ja töölepinguseadusest 20.aprillil


Tartu Ärinõuandla kutsub huvitavatele koolitustele väga soodsa hinnaga!
Koolitused on suunatud nii ettevõtjatele, kodanikeühendustele kui
kohalike omavalitsuste esindajatele.

Postitas: ailipalm


1. Internetiturunduse koolitus 20.aprillil kl. 10 – 16 Atlantise
konverentsisaalis:
Tegemist on internetiturundust kokkuvõtva koolitusega.
Osalejad saavad ülevaate:
• milline on tänapäevane toimiv koduleht
• mida oma kodulehel koheselt muuta
• erinevad võimalused oma kodulehe töölerakendamiseks, et kliente juurde
võita

Eesmärk: näidata kasu, mida internetiturundus ettevõttele tuua saab

Koolitaja: Internetiturunduse juhtivkonsultant Armin Tüll (WSI Marketing
OÜ)

Seminari teemad:
- Internetiturunduse ABC
o milline on tänapäeva turunduskanaleid toetav koduleht?
o mis võimalusi on internetis oma kodulehe nähtavuse parandamiseks?
o kuidas panna oma kodulehe külastajad tegutsema vastavalt eesmärkidele?
- Kodulehe eesmärgi püstitamine ja sihtgrupp
- Müügipsühholoogia ja müügikiri kodulehel
- Sõnumi selgus internetis
- Kodulehe külastajate määratlus
- Kodulehe külastajad „müügitunnelis“
- Käitumisharjumused internetis
- „Conversion Rate“ ja selle parandamine
- „Call to Action“
- Usalduse loomine internetis
- Praktilised näpunäited oma veebikeskonna parandamiseks
- Sissejuhatav ülevaade Google Analytics’ist, Google Adwordsist

Seminarilt saab vastused küsimustele:
- Mis on internetiturundus ning kuidas saaksin seda oma ettevõtte
huvides kasutada
- Kuidas panna tööle oma äri edumudel ka internetis?
- Kuidas mõjutab internetiäri kasumlikkust õigesti valitud sihtgrupp?
- Kuidas kuluefektiivsete muudatustega tänastes majandustingimustes
konkurente edastada?
- Mis faktorid mängivad veebis rolli ehk mida tuleb 100% teha, et veebis
õnnestuda?
- Internetiturunduse tugitalad ja vahendid
- Ning jõuad teadmisele, et koduleht võiks olla midagi palju enamat kui
lihtsalt koduleht – ehk kasumlik osa Sinu ärist.

Koolituse hind: 450 kr (sisaldab käibemaksu, materjale, kohvipausi ja
lõunat)

Registreerimine Tartu Ärinõuandlas, e-post: anne.ligi@tartu.bas.ee, info
tel 7 428402.


2. Töölepinguseadus – kuidas vältida töövaidlusi.

Koolitus toimub 27.aprillil kl. 13 – 16 Atlantise konverentsisaalis

Koolitus keskendub 01.07.2009 kehtima hakanud töölepingu seaduse
sätetele, millede kohaldamisest on juba esimesed töövaidluste kogemused,
keskendutakse prioriteetidele töösuhete kontrollimisel.

Koolitaja: Neenu Pavel (Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni
tööinspektor-jurist)

Teemad:
Töölepingu sõlmimine
- milles kokku leppida, millest töötajat teavitada
- kokkulepitud tingimusi saab muuta ainult poolte kokkuleppel
Ka edasipidi ei saa läbi sisemise korra kehtestamiseta
- nutikas tööandja maandab vaidlusriske töösisekorra regulatsioonides
- mis on „mõistlik“ ?
Poolte kohustused on vastastikused
- tuleb toimida mõistlikult, heas usus ja teise poole huve arvestades
- ilma tasuta ei ole tööd
Töö- ja puhkeaeg
- tööajaarvestuse pidamine on iga tööandja kohustus
- jätkuvalt kontrollib tööinspektor töö- ja puhkeaja normidest
kinnipidamist
- eritingimustes töötamise hüvitamisel on esiplaanile tõusnud vaba aja
andmine
Puhkused
- raske üleminekuaastal, kergem edaspidi
- vanade nõuete lõplik aegumine 01.07.2013 aastal
Materiaalne vastutus
- hüvasti, kollektiivse materiaalse vastutuse leping
- võlaõiguslik piiramatu vastutus süü korral
- süüst sõltumatu vastutuse kokkulepe
Töölepingu lõppemine ja ülesütlemine
- oluliste tingimuste rikkumine võimaldab lepingu erakorraliselt üles öelda
- töötaja hoiatamine
- „näpuviga” töölepingu ülesütlemisel võib esile kutsuda vaidlustamise
- töölepingu lõpetamine seaduse kaitsealuste töötajatega

Koolituse hind: 300 kr (sisaldab käibemaksu, materjale, kohvipausi)

Registreerimine Tartu Ärinõuandlas, e-post: anne.ligi@tartu.bas.ee, info
tel 7 428402. Registreerimine kuni 20.aprillini.

 

Eelmine leht: Kontakt    Järgmine leht: Koolitused 

sisukaart