Uudised

Kedrafest 2017
reede, 07. mai 2010 :: 18:41
Kategooria: Koolitused

TRAKS edastas järgneva infoKutsume teid kaasa rääkima Eesti kodanikuühiskonna arengukava 2011-14 koostamisel, mis läheb aasta lõpus valitsusse kinnitamiseks. Arengukava on dokument, milles pannakse paika olulisemad tegevused, mida riik omalt poolt teeb, et kodanikuühiskonna arenguks paremaid tingimusi luua - otsesemalt või kaudsemalt puudutavad need kõiki kodanikuühendusi, ka neid, kes oma igapäevatöös ministeeriumide või Riigikoguga kokku ei puutu.


Postitas: ailipalm

Tere!

Edastan info sündmusest, mis toimub 13.mail TRAKSi suures saalis
--
Karmen Puidak
Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts
Tegevjuht
telefon 55 85 691
e-mail karmenikas@gmail.com
veeb www.traks.ee

Kutsume teid kaasa rääkima Eesti kodanikuühiskonna arengukava 2011-14 koostamisel, mis läheb aasta lõpus valitsusse kinnitamiseks. Arengukava on dokument, milles pannakse paika olulisemad tegevused, mida riik omalt poolt teeb, et kodanikuühiskonna arenguks paremaid tingimusi luua - otsesemalt või kaudsemalt puudutavad need kõiki kodanikuühendusi, ka neid, kes oma igapäevatöös ministeeriumide või Riigikoguga kokku ei puutu.

*Maikuus toimuvad neljas Eesti linnas arutelu-kohtumised kodanikeühenduste esindajatega, et läbi rääkida, mida see arengukava ühenduste meelest sisaldama peaks.*

Kohtumised toimuvad:

• Tallinn (eestikeelne) - 12. mai kell 16-18 Eesti Puuetega Inimeste Koda (Toompuiestee 10)

• Paide - 13. mai kella 9.30-12, koht täpsustamisel

• Tartu - 13. mai kella 15-17, Tartus, Pepleri 27

• Pärnu - 14. mai kella 10-12.30, Pärnu maavalitsuse V korruse saal (Akadeemia 2)

• Tallinn (venekeelne) - 14. mai kella 16-18, koht täpsustamisel

*Et kohtumine kulgeks sisukamalt, palume osalejatel juba eelnevalt natuke mõelda järgmistele küsimustele:*

1. Millist olukorda sooviksid näha Eestis aastaks 2015 järgmistes valdkondades:

• kodanikuharidus

• kodanikuühenduste organiseerumine, võrgustikud ja elujõulisus

• kaasamine

• vabatahtlik tegevus ja annetamine

• ühenduste ja avaliku võimu partnerlus avalike teenuste osutamisel

2. Kellest ja millest sellise olukorra saavutamine sõltub, milliseid tegevusi tuleks selleks aastatel 2011-14 ette võtta? Millised oleksid seejuures ülesanded, mida peaks tegema riik ja mida teised osapooled (kohalikud omavalitsused, kodanikeühendused, ärisektor, jt.)? Kuidas soovitud olukorra saavutamist hinnata?

Kes jõuab ja huvi tunneb, võib taustinfo mõttes sirvida ka kevadel Riigikogus toimunud kodanikuühiskonna arengu arutelu jaoks kokku pandud materjale, kus natuke põhjalikum ülevaade sellest, mida viimastel aastatel kodanikuühiskonna arenguks tehtud ja mis tulemustega, ning ettepanekuid, mida edasi oleks vaja teha. Materjalid leiab www.ngo.ee/ekak <http://www.ngo.ee/ekak> (fail "Kodanikeühenduste ettekannete taustamaterjalid")

Kes ei saa või ei taha kohtumisel osaleda, võib kaasa rääkida ka Interneti vahendusel, saates oma mõtted nende küsimustega seoses e-posti aadressile urmo@ngo.ee <mailto:urmo@ngo.ee>. Lähipäevil algab arengukava konsultatsioon ka osalusportaalis www.osale.ee <http://www.osale.ee/>.

*Mis saab pärast neid kohtumisi edasi?*

Paralleelselt kodanikuühenduste ettepanekute kogumisega tegeletakse ka kohalike omavalitsuste, ministeeriumide, Riigikogu ja ärisektori kaasamisega.

21. mail toimuvad Tallinnas II Eesti vabaühenduste kärajad, kus tutvustatakse arengukava, nii kaugele, kui sellega seks ajaks jõutud ollakse - ka seal saab veel oma mõtteid väljendada ja ettepanekuid teha.

30. maiks koostatakse arengukava esimene mustand, mis on konsulteerimiseks avatud kuni augusti lõpuni. 15. septembriks koostatakse esimene puhtand, mida samuti seejärel veel kommenteerida saab ja valitsusele esitatakse arengukava 1. novembriks.

Kava juurde tehakse rakendusplaan, mis koondab tegevused ja eelarve nende elluviimiseks. Rakendusplaan koostatakse esialgu aastateks 2011-2012 ja seejärel 2013-2014.

Parimate tervitustega

Urmo Kübar

EMSL

 

Eelmine leht: Kontakt    Järgmine leht: Koolitused 

sisukaart